Behandlingsmetod

Vi behandlar enligt naturmetoden, all vår behandling och det som sker dagligen journalförs inom SecuraNova.